اگر مضطر شدیم، حتما قرض دهنده مهلت میدهد، در آن صورت هم قرض گیرنده و هم قرض دهنده مشمول نعمت و برکت خداوند خواهد بود.
.
خبر
چهارشنبه 25 دي 1398

واریز حقوق بازنشستگان

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

35 سال ارائه خدمات قرض الحسنه

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

تعریف قرض - تعریف عقد

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

قرآن

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

قرض الحسنه بهتر است یا صدقه

مقاله
چهارشنبه 25 دي 1398

اهمیت و جایگاه قرض الحسنه