منشور اخلاقی:

رعایت اصول اخلاقی و پایبندی به اخلاق اسلامی در خدمت رسانی تعهد ماست. در راستای اصول اعتقادیمان در زمینه زندگی بدون ربا و تکریم انسانها و ارزش نهادن وارزش آفرینی برای مشتریان که از جمله وظایف ذاتی ما محسوب می شود. منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه مس را اعلام می نماییم و متعهد به اجرای آن خواهیم بود : ان شاا...

1-رعایت نظم و انضباط، ادب و احترام، امانت داری و صداقت.

2-گره گشایی از صاحبان حساب محترم.

3-خوش برخوردی، اخلاق مناسب در شان انسانها و جدیت در کار.

4-شناخت مستمر ارزش های مورد انتظار مشتریان و تلاش برای. برآورده کردن آنها در چهارچوب قوانین صندوق.

5-جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال.

6-رعایت کامل شئونات اسلامی در قالب آراستگی و پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه اسلامی.

7-وظیفه شناسی و پرهیز از معطلی ارباب رجوع و خودداری از هرگونه تبعیض در خدمت رسانی به مردم.

8-پرورش تعلقات سازمانی در خود و احترام به همکاران جهت کرامت و رضایت مردم و خداوند باری تعالی.

9-استفاده از فناوری های روز و خدمات ویژه در حد توان، به منظور ارائه روزآمدترین خدمات در سطح استانداردهای جهان.

10-توجه مشتاقانه به نظرات و دیدگاه های ارباب رجوع و استفاده از انتقادات و پیشنهادات آنها در جهت اصلاح و تغییر روش کاری.