آدرس: شهرک مس سرچشمه، ساختمان روابط عمومی

اطلاعات تماس صندوق قرض الحسنه مس: (شعبه شهرک مس)

تلفن: 34305411-034     فکس: 34312726-034