معرفی خدمات

- حساب قرض الحسنه

* قرض الحسنه عام

* قرض الحسنه ویژه ( وجوه اداره شده ) افراد خیر می توانند اختصاصاً به دیگران وام دهند .

* حساب قرض الحسنه مشترک

* حساب حقوقی ( موسسات ، شرکتها )

* حساب کمک بلاعوض

- اعتبارات قرض الحسنه

  • قرض الحسنه اقساط حداکثر 36 ماه ( نیازهای ضروری ، شهریه ، خیریه و غیره ... )
  • قرض الحسنه ویژه خیرین ( وجوه اداره شده )

- خدمات الکترونیکی

* سامانه واریز آنی

* تلفن بانک

* خدمات اینترنت بانک و همراه بانک

- خدمات تحصیل داری