حساب قرض الحسنه:

* قرض الحسنه عام

* قرض الحسنه ویژه ( وجوه اداره شده ) افراد خیر می توانند اختصاصاً به دیگران وام دهند .

* حساب قرض الحسنه مشترک

* حساب حقوقی ( موسسات ، شرکتها )

* حساب کمک بلاعوض

شرط طرفین در حساب قرض الحسنه ؟

قرض الحسنه عادی (پس انداز ) در خصوص اشخاص حقیقی یعنی صاحب حساب برای خودش هیچ گونه شرطی برای پرداخت وام قرض الحسنه نمی تواند داشته باشد، زیرا به فتوای مراجع شرط برای قرض الحسنه ربوی می باشد اما شرط حسابهای وجوه اداره شده ( جهت اعطاء قرض الحسنه به دیگران ) حساب حقوقی ، حساب خیرین برای پرداخت وام اشکالی ندارد .

انواع تسهیلات قرض الحسنه :

قرض الحسنه اقساطی حد اکثر 36 ماه ( نیازهای ضروری ، شهریه دانشگاه ، رد دین ، جهیزیه ، تهیه لوازم خانگی ،درمان وغیره )

 

شرایط پرداخت وام:
1- اشخاص حساب قرض الحسنه در یکی از شعب صندوق داشته باشند.
2- میزان پرداخت وام قرض الحسنه بستگی به توان باز پرداخت و میزان کارکرد صاحب حساب دارد. و هر صاحب حساب می تواند شخص دیگری را جهت دریافت وام قرض الحسنه معرفی نماید. 
3- سقف هرفقره وام 500،000،000 پانصدمیلیون ریال  می باشد.
4- اشخاص خوش حساب در صورتیکه در باز پرداخت اقساط وبدهیهای خود تاخیر نداشته باشند در صورت نیاز می توانند وامهای بعدی را دریافت نمایند.
5- صاحب حساب می تواند ار محل اعتبار حساب خود، یکی از اعضاء درجه یک خانواده خود را جهت دریافت وام معرفی نماید. درخصوص غیر از اعضاء درجه یک بایستی صاحب حساب ضامن وام گیرنده شود. اگر مشاهده شود که خرید و فروشی در معرفی و واگذاری اعتبار پیش آمده بلافاصله حساب طرفین مسدود و از افراد صاحب حساب قرض الحسنه خارج خواهد شد.

6- وام گیرنده غیراز شرکت مس باید ضامن معتبر معرفی نماید، حداقل شغل داشته و از محل درامد خود بتواند اقساط را بپردازد و اعتباری در حد چک ضمانتی داشته باشد.
7- کارمزد 1% مبلغ وام اقساطی حساب می شود.


 خدمات تحصیلداری  قرض الحسنه